Afrikaanse organisasies

Daar is meer as 50 organisasies wat uitstekend daarin slaag om die Afrikaanse taal en kultuur in Suid-Afrika op ’n inklusiewe manier te bevorder en ’n bydrae te maak tot die sukses van die land en sy mense.

Bruisend … borrelend … kragtig – die lewensaar van alles Afrikaans.

Afrikaanse organisasies verskaf werk aan duisende, waarvan talle vrywilligers is wat woeker en werk vir Afrikaans op talle terreine en ook so hul brood verdien. Nie net word die taal in stand gehou nie, maar daar word ook op kultuurvlak onmisbare werk gedoen om die Afrikaanse kultuur en historiese erfenis te bewaar en uit te bou. Lewendige en dinamiese kultuur-, taal-, hulp- en akademiese organisasies, waarvan die meeste al jare lank deel vorm van die Suid-Afrikaanse leefwêreld, beywer hulle vir die lewenskragtigheid van Afrikaans en daarom is hulle ook #onmisbaar vir almal wat Afrikaans koester.

Dink maar aan die Afrikaanse Taalraad wat Afrikaans en sy sprekers in sy volle diversiteit bevorder en steun deur erkenning te gee aan alle variante van die taal asook die bevordering van meertaligheid, en sy lidorganisasies, soos onder andere die Voortrekkers, die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), die SA Akademie, die Afrikaanse Taalmonument en -museum, Fedsas-skole, vakbonde en burgerregteorganisasies, FAK en Erfenisstigting en die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) – laasgenoemde bereik duisende mense wêreldwyd. Daar is ook verskeie trusts soos byvoorbeeld Dagbreek Trust en Die Trust vir Afrikaanse Onderwys, wat ten doel het om die Afrikaanse taal en kultuur deur finansiële ondersteuning te bevorder.

Die organisasies kan soos volg opgedeel word:

Kultuurorganisasies het ten doel om projekte van kunstenaars, onderwysers en gemeenskappe te bevorder. Hier kan jy ook inligting bekom oor alles kultuurhistories en ons pioniersgeskiedenis.

Die verskeidenheid taalorganisasies verleen hulp oor alles taalverwant: van skrywers, digters, woordeboeke, tolke en vertalers tot onderrig, video’s en musiek.

Afrikaanse hulporganisasies gee om vir die gemeenskap, finansieel, d.m.v. studiebeurse en andersins en verleen ook hulp aan skoolbeheerliggame, sorg vir die gryses en bevorder jou regte.

Afrikaanse akademiese organisasies het antwoorde op taalvrae, gee onderrighulp, ambagopleiding en bevorder die wetenskap, kunste en kultuur.

Trusts en fondse wat die Afrikaanse taal en kultuur deur middel van finansiële steun bevorder.

Kyk hier vir ‘n lys van organisasies.

Dienste/diensbaarheid

In ‘n artikel op Netwerk24 sê Christo van der Rheede: “Afrikaans en Afrikaanssprekendes is die groter bevolking tot diens. Vele nie-regeringsorganisasies, kerke, diensorganisasies, kulturele organisasies, individue en die maatskaplike arms van sake-ondernemings is besig met bemagtiging deur Afrikaans, want hulle het maatskaplike belang daarby.Op die terrein skep Afrikaanssprekendes wedersydse begrip en nuwe vennootskappe om Suid-Afrikaners te verenig in die stryd teen allerlei maatskaplike euwels.Kwessies soos rassime, diskriminasie, korrupsie en swak dienslewering, werkloosheid, misdaad, ogeregtigheid – Afrikaanssprekendes neem dus aktief hande met medeburgers om die demokrasie te versterk. Die rol van Afrikaans as taal het hier ‘n kernfunksie/is ambivalent.”

Een so voorbeeld van ’n suksesvolle Afrikaanse organisasie, is die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging, maar daar is nog talle ander organisasies en mense wat daagliks werk IN Afrikaans VIR Afrikaans en juis AS GEVOLG VAN Afrikaans.

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) kweek sosiale en ekonomiese vooruitgang.

Die ATKV is vanjaar 87 jaar oud en hul kwartaallikse tydskrif, Taalgenoot, ’n volle 86 jaar. Van 12 stigterslede in 1930 tot ongeveer 70 124 hooflede vandag en 30 kultuurprojekte per jaar wat bykans 55 000 inskrywings genereer en meer as 220 000 mense regstreeks betrek, het die ATKV gegroei tot ’n moderne voorlopermaatskappy wat op volhoubare wyse sosiale en ekonomiese vooruitgang kweek en dus verseker dat die Afrikaanse lewende erfenis uitgebou en bewaar word. Die ATKV is uniek in die sin dat die kultuurprojekte wat die een been van hierdie organisasie vorm ondersteun word deur die ATKV se winste wat gegenereer word deur sy sakemaatskappy. Die sakemaatskappy bestaan uit die sewe ATKV-vakansieoorde, twee aftreebehuisingsontwikkelings en Lapa Uitgewers.
Die aantal permanente personeellede beloop tans 822.

Ekonomiese waarde
Volgens die 2017-jaarverslag, beloop die totale ekwiteit (reserwes en opgehoopte fondse) op die staat van finansiële stand van die ATKV-groep op 28 Februarie 2017, R408,6 miljoen. Die spandering aan kultuur- en verwante bedryfsaktiwiteite beloop R90,4 miljoen.

Demografie
Van die 70 134 ATKV-lede woon 44,7% in Gauteng, 23,6% in die Wes-Kaap en 31,7% in die res van Suid-Afrika en Namibië. Inkomste uit ledegelde het met 7,6% toegeneem.

ATKV-takke – waar Afrikaans geleef word
Daar is 316 takke regoor Suid-Afrika en Namibië, waarvan 110 of 35% jeugtakke is. Die aantal aktiewe taklede beloop tans ongeveer 5 987 en die takke bestuur ongeveer 1 400 gemeenskapsprojekte per jaar.

Projekte
Die ATKV het met meer as 60 nasionale projekte op nasionale-, streeks- en ATKV-takvlakke, bewys watter belangrike rol taal en kultuur ten opsigte van nasiebou en versoening speel. Meer as 600 000 mense is hierdeur bereik.

LAPA UITGEWERS 
Lapa Uitgewers publiseer hoofsaaklik Afrikaanse boeke en is ʼn volfiliaal van die ATKV MSW. Lapa gee jaarliks ongeveer 185 titels uit en verskaf werk aan ongeveer 155 permanente en semi-permanente individue. Lapa Uitgewers beklee tans die 2de posisie op die top 10 Nielsens-lys van verteenwoordigende uitgewers binne die Afrikaanse marksegment.

Vir die volledige 2017-Jaarverslag en finansiële state, klik hier om af te laai.

Lees meer hier.