Afrikaans se verskillende kulture

Afrikaans: die taal van vele kulture

Van links na regs: Danny Titus, Julian Sonn, Somadoda Fikeni, Imam Hassiem Sallie, Fatima Allie, Willa Boezak en Danneline Ramsden.

Die ATKV het op Saterdag 18 Februarie 2017 by die Kunstekaap ‘n werkswinkel oor die verskillende kulture van Afrikaans aangebied.

Volgens Danny Titus, uitvoerende direkteur: kultuur van die ATKV, het hierdie werkswinkel deel gevorm van ’n groter projek waarbinne die verskillende Afrikaanse kulture saam met alle ander Suid-Afrikaanse kulture sal kan gedy.

“Die publikasie Ons kom van vêr, onder redaksie van WAM Carstens en Michael le Cordeur, bewys onteenseglik hoeveel Afrikaans te bied het wanneer ’n eksklusiewe patroon verruil word vir ’n inklusiewe een,” sê Titus. Die idee vir die werkswinkel was om insig te kry in die rol van die Khoi op Afrikaans, te kyk na Bo-Kaapafrikaans, die invloed van die slawe, Moslems en ander Afrikaners op Afrikaans, en om iets te hoor oor Oranjerivierafrikaans.

Julian Sonn was die fasiliteerder en verskeie sprekers het gesels oor die ryk invloede van ander tale op Afrikaans.

Lees hoe gesels Fatima Allie, prof. Christo van Rensburg, Imam Hassiem Sallie, Willa Boezak en Suné van Rooyen. LitNET: Afrikaans: die taal van vele kulture.

Ons kom van vêr – WAM Carstens en Michael le Cordeur

Die storie van Afrikaans het in die verlede meestal gefokus op die taal se wit geskiedenis, terwyl die taal se bruin en swart geskiedenis misken is. Afrikaans.com was by die boekbekendstelling by Graffiti-boeke in Menlyn Maine, Pretoria en het met dr. Michael le Cordeur en prof WAM (Wannie) Carstens gesels oor dié boek. Lees meer …

Click here to add your own text